ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเพลินจิตเชื่อมกับถนนร่วมมิตร ม.15

ประกาศผู้ชนะ

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเพลินจิตเชื่อมกับถนนร่วมมิตร ม.15

เลขที่โครงการ 65077065826 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 240,000 บาท ราคากลาง 240,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทเมืองสรวงคอนกรีต จำกัด ราคาเสนอ 239,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ.pdf
Cresta Social Messenger