ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพลินจิต ม.15

ชื่อโครงการ

ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพลินจิต ม.15

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลาง..pdf
Cresta Social Messenger