ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9654

เลขที่โครงการ 65067447740 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,800 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก ราคาเสนอ 6,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมรถขยะ-ISUZU-6800.pdf
Cresta Social Messenger