ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8644

เลขที่โครงการ 65067471673 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,250 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก ราคาเสนอ 7,250 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมรถขยะ-HINO-7250.pdf
Cresta Social Messenger