ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8392

เลขที่โครงการ 65067504038 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,372 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา 65067504038 ราคาเสนอ 9,372 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์-กฉ-8392-9371.60.pdf
Cresta Social Messenger