ชื่อโครงการ

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 45 ใบ

เลขที่โครงการ 65067338068 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,250 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านมงคล ราคาเสนอ 11,250 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสีดำ-11250.pdf
Cresta Social Messenger