ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

เลขที่โครงการ 65067289983 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 99,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านมานะการดับเพลิง ราคาเสนอ 99,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุดับเพลิง-99500.pdf
Cresta Social Messenger