ชื่อโครงการ

จ้างเหมาเติมถังน้ำยาดับเพลิง จำนวน 15 ถัง

เลขที่โครงการ 65067379143 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านมานะการดับเพลิง ราคาเสนอ 9,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง-9000.pdf
Cresta Social Messenger