ชื่อโครงการ

ซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เลขที่โครงการ 65077258002 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,480 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 15,480 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-15480.pdf
Cresta Social Messenger