ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด

เลขที่โครงการ 65077219046 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 37,525 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 37,525 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-37525.pdf
Cresta Social Messenger