ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินกรวดกรองน้ำ)

เลขที่โครงการ 65077538282 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,988 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.เอเชียวอเตอร์ 101 ราคาเสนอ 8,988 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อหินกรวดกรองน้ำ-8988.pdf
Cresta Social Messenger