ชื่อโครงการ

ซื้อไส้กรอง

เลขที่โครงการ 65077545188 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,523 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา 65077545188 ราคาเสนอ 9,523 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อไส้กรอง-9523.pdf
Cresta Social Messenger