ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำเมมเบรน โรงกรองน้ำ ม.13

เลขที่โครงการ 65077544829 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,322 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.เอเชียวอเตอร์ 101 ราคาเสนอ 13,322 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมปั๊มเมมเบรน-ม.13-13321.50.pdf
Cresta Social Messenger