ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม (เดือนกรกฎาคม 2565)

เลขที่โครงการ 65077518394 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,020 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 16,020 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-16020.pdf
Cresta Social Messenger