ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ลูกยาง)

เลขที่โครงการ 65087116170 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,050 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 6,050 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อลูกยาง-6050.pdf
Cresta Social Messenger