กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เอกสาร1

ชื่อโครงการ

กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger