ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

เลขที่โครงการ 65087276431 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 8,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 สิงหาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแอร์-8500.pdf
Cresta Social Messenger