ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ-31,500

ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

เลขที่โครงการ 65097185218 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 31,500 บาท ราคากลาง 31,500 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 31,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-2-รายการ-31500.pdf
Cresta Social Messenger