ชื่อโครงการ

โต๊ะทำงานสำหรับนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 ตัว

เลขที่โครงการ 65097413690 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับนักบริหารงานคลัง-5000.pdf
Cresta Social Messenger