ชื่อโครงการ

จ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์

เลขที่โครงการ 65097596223 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,530 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 17,530 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 22 สิงหาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์-17530.pdf
Cresta Social Messenger