ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 36 ถัง

เลขที่โครงการ 65097682568 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,100 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 17,100 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-17100.pdf
Cresta Social Messenger