ชื่อโครงการ

ซื้อสารส้มและคลอรีน

เลขที่โครงการ 65097691958 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 105,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อสารส้มและคลอรีน-105000.pdf
Cresta Social Messenger