ชื่อโครงการ

ซื้อกรวยจราจร14 อัน

เลขที่โครงการ 65097730830 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 39,900 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 39,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อกรวยจราจร-39900.pdf
Cresta Social Messenger