ชื่อโครงการ

ซื้อถังขยะมูลฝอยชนิดยางรถยนต์ จำนวน 160 ถัง

เลขที่โครงการ 65097732936 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 68,800 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 68,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 28 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อถังขยะ-160-ถัง-68800.pdf
Cresta Social Messenger