ชื่อโครงการ

ซื้อสารส้มและคลอรีน

เลขที่โครงการ 65107249301 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 87,500 บาท ราคากลาง 87,500 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 87,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อสารส้มและคลอรีน-87500.pdf
Cresta Social Messenger