จ้างเหมาติดตั้งโครงเสาเหล็ก สำหรับติดระบบไฟฟ้าสาธารณะ หนองหูลิง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาติดตั้งโครงเสาเหล็ก สำหรับติดระบบไฟฟ้าสาธารณะ หนองหูลิง

เลขที่โครงการ 65107373999 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,120 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวนิตยา สารคาญ ราคาเสนอ 13,120 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างติดตั้งโครงเสาเหล็ก-13120.pdf
Cresta Social Messenger