ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 45 ถัง

เลขที่โครงการ 65127057290 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,375 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 21,375 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-21375.pdf
Cresta Social Messenger