ชื่อโครงการ

ซื้อถ้วยรางวัล มงกุฎ และสายสะพาย

เลขที่โครงการ 65117126939 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,740 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 10,740 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จัดซื้อถ้วยรางวัล-10740.pdf
Cresta Social Messenger