ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและขนม (ลอยกระทง65)

เลขที่โครงการ 65117273290 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,566 บาท ราคากลาง 21,464 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 21,464 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม-21464.pdf
Cresta Social Messenger