ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง

เลขที่โครงการ 165117344994 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก ราคาเสนอ 16,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-หลังขุด-16500.pdf
Cresta Social Messenger