ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3886

เลขที่โครงการ 65117376688 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,930 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านโอ๋การช่าง ราคาเสนอ 5,930 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง-5930.pdf
Cresta Social Messenger