ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

เลขที่โครงการ 65127029717 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 18,575 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 18,575 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 28 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-18575.pdf
Cresta Social Messenger