ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 65127036704 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 33,676 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 33,676 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-33676.pdf
Cresta Social Messenger