ชื่อโครงการ

ซื้อแบตเตอร์รี่ 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก

เลขที่โครงการ 66017444619 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,400 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 6,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 6400 วันที่ประกาศ 3 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อแบตเตอร์รี่-6400.pdf
Cresta Social Messenger