ชื่อโครงการ

จ้างเหมาสูบน้ำ

เลขที่โครงการ 66017409174 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,800 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายณรงค์ฤทธิ์ ภูบรรทัด ราคาเสนอ 10,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาสูบน้ำ-10800.pdf
Cresta Social Messenger