ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

เลขที่โครงการ 66017458347 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,400 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 8,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-8400.pdf
Cresta Social Messenger