ชื่อโครงการ

จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 15 ถัง

เลขที่โครงการ 66017409438 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านมานะการดับเพลิง ราคาเสนอ 9,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง.pdf
Cresta Social Messenger