ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ

เลขที่โครงการ 66017577884 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 49,200 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทราฟฟิค พลัส ราคาเสนอ 49,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 30 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุจราจร-49200.pdf
Cresta Social Messenger