ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

เลขที่โครงการ 66017608565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,400 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ ราคาเสนอ 7,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-7400.pdf
Cresta Social Messenger