ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ

เลขที่โครงการ 66017604198 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 74,928 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ ราคาเสนอ 74,928 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 มกราคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-74928.pdf
Cresta Social Messenger