ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเขียนภาพระบายสีศิลปะบนกำแพง

เลขที่โครงการ 66027152425 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 112,720 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.รุ่งโรจน์วัสดุ ราคาเสนอ 112,720 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเขียนภาพระบายสี-112720.pdf
Cresta Social Messenger