ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565

เลขที่โครงการ 66027384847 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,250 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน 108 ไอเดียป้าย2 ราคาเสนอ 11,250 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำป้ายงานลอยกระทง-ประจำปี-2565-11250.pdf
Cresta Social Messenger