ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)

เลขที่โครงการ 66027422539 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,750 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพีเอสที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 6,750 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-6750.pdf
Cresta Social Messenger