ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ

เลขที่โครงการ 66027442739 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 23,990 บาท ราคากลาง 23,990 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 23,990 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-จำนวน-19-รายการ-23990.pdf
Cresta Social Messenger