ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

เลขที่โครงการ 66027474828 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,841 บาท ราคากลาง 12,841 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 12,841 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 6 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-จำนวน-16-รายการ.pdf
Cresta Social Messenger