ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เทศบาล 4

ชื่อโครงการ

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เทศบาล 4

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 141,400 บาท ราคากลาง 140,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger