ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 66037530329 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,480 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านยูแอนด์ไอ ราคาเสนอ 6,480 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-6480.pdf
Cresta Social Messenger