ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ

เลขที่โครงการ 66037424919 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,920 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านยูแอนด์ไอ ราคาเสนอ 7,920 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อปลั๊กไฟ-7920.pdf
Cresta Social Messenger