ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 81-8644

เลขที่โครงการ 66037553724 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 15,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ-81-8644-15000.pdf
Cresta Social Messenger