ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 42 ถัง

เลขที่โครงการ 66037641084 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 20,580 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 20,580 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-20580.pdf
Cresta Social Messenger